Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Uzeyr Aleyhisselam

 

Uzeyr Aleyhisselamın Soyu:

Uzeyr b.Cerve Hârûn Aleyhisselâmın zürriyetindendir.

Uzeyr Aleyhisselâmın Esirliği Ve Peygamberliği:

Buhtunnassar; Beytülmakdis’i yıktığı zaman, İsrail oğullarının Tevrat okuyanlarından ve Bilginlerinden öldürdüğü kırk bin kişi arasında, Uzeyr Aleyhisselâmın babasını ve dedesini de, öldürmüş; o sırada, küçük bir çocuk olan Uzeyr Aleyhiselâmı, küçük gördüğü için, öldürmemişti.

Kendisinin, Tevrat okuduğunu da, kimse bilmiyordu.

İsrailoğullarından alınan esir çocuklarla birlikte, o da, Bâbil toprağına götürülmüştü.

Buhtunnassar’ın elindeki esirler içinde, Danyal Aleyhisselâm gibi, Uzeyr Aleyhisselâm da, bulunuyordu.

Buhtunnassar, öldükten ve Beytülmakdis imâr edildikten sonra, oraya dönen İsrailoğulları arasında idi.

Uzeyr Aleyhisselâm, kırk yaşına bastığı zaman, Yüce Allah, ona, hikmet verdi.

Tevratı, onun kadar ezberleyen ve bilen yoktu.

Allah’ın, Salih ve Hakîm bir kulu olduğu, muhakkak ve İsrail oğulları Peygamberlerinden bir Peygamber olduğu meşhurdur.

İsrail oğulları, Beytülmakdis’e döndükleri zaman, yanlarında Tevrat yoktu.

Çünkü, Beytülmakdis’te bulunan şeyler alınırken, Tevrat ta, ellerinden alınıp yakılmış ve yok edilmişti.

Yüce Allah, İsrail oğulları için, Tevratı, yenilesin ve bu, kendileri için de, bir Mucize olsun diye, Uzeyr Aleyhisselâmı, gönderdi.

O da, onlara, Tevratı okuyup yazdırdı, ve: “Tevrat, işte, budur!” dedi.

İsrail oğulları; Tevrattaki helalleri, haramları, yeniden öğrenmiş oldular ve Uzeyr Aleyhisselâma da, hiç bir kimseye göstermedikleri sevgiyi gösterdiler.

O da, onları, düzeltti.

Yüce Allah tarafından ruhu kabz olununcaya kadar, onların arasında oturdu.

Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selâm olsun!

Uzeyr Aleyhisselâm’dan sonra İsrail oğulları arasında bir takım bid’atlar çıktı.

Yanlış inançlara saptılar:

“Yüce Allah; Tevratı, kalplerimizden silip giderdikten sonra, onu, bizim aramızdan, Kendisinin oğlundan başka hiç bir kimsenin kalbine koymaz!”

“Uzeyr, Allah’ın oğludur!” diyecek kadar ileri gittiler.

Yüce Allah, Yahudilerin ve Hristiyanların bu husustaki dalâletlerini ve kendilerine inen Kitapları nasıl değiştirdiklerini, Kur’ân-ı Kerimde şöyle açıklar:

“Yahudiler: Uzeyr, Allah’ın oğludur! dedi(ler). Hristiyanlar da: Mesih (İsâ) Allanın oğludur! dedi(ler).

Bu, onların ağızlarıyla (geveledikleri câhilce) sözleridir ki, daha önce küfür edenlerin sözlerini taklit ediyorlar.

Hay Allah kahredesi adamlar! (Haktan, bâtıla) nasıl da, döndürülüyorlar!

Onlar, Allah’ı, bırakıp Bilginlerini, Rahiplerini, Meryem’in oğlu Mesih’i tanrılar edindiler.

Halbuki, bunlar da, ancak, bir olan Allah’a ibadet etmelerinden başkasıyla emir olunmamışlardır.

O’ndan başka hiç bir İlâh yoktur.

O, bunların eş tuta geldikleri her şeyden münezzehtir. (1)

“Elleriyle Kitabı (yalan yanlış) yazıp ta, sonra, onu, az bir baha ile satabilmek için:

Bu, Allah katındandır diye gelenlerin vay haline!

Vay şu kazanmakta oldukları (günah) yüzünden onlara!” (2)

“Ehli Kitap’tan öyle bir güruh vardır ki:

(Bir şey okuyorlarmış gibi) dillerini, Kitaba doğru eğip bükerler, siz, onu, Kitaptan sanasınız diye.

Halbuki, o, Kitaptan değildir.

“Bu, Allah katındandır! derler.

O ise, Allah katından değildir.

Allâh’a karşı, kendileri bilip dururken yalan söylerler.” (3)

Yüz Yıl Ölü Bırakılıp Diriltilen Zat Uzeyr Aleyhisselâm Mıydı?

Bakara sûresinin 259. âyetinde yüz yıl ölü halde bırakılıp diriltildiği açıklananın Zat’ın, Uzeyr Aleyhisselâm olduğu da, ileri sürülmekte ve “Selef ve Halef Ulemâsının çoğunluğu katında meşhur olan, budur!” denilmektedir.(Uğranılan harap şehir Beytülmakdis olduğuna göre) Uzeyr Aleyhisselâmın, oraya, ancak, Buhtunnassar, öldükten sonra geldiği ve kendisinin, Beytülmakdis imar edildiği zaman, İsrail oğullarından, oraya dönen halk arasında bulunduğu da, unutulmamak, göz önünde tutulmak gerekir.

(1)Tevbe: 30-31

(2)Bakara: 79

(3)Âli imran: 78

Reklamlar